ЧЛАНОВИ

 

 ЗАДРУГА  АДРЕСА  ДИРЕКТОР
Земљорадничка задруга Барајево 11460 Барајево, Д. Дамњановића 6 Марина Радовановић
Земљорадничка задруга Арнајево 11461 Арнајево - Бељина, Б. Анђелковића 2 Милосав Борисављевић 
Земљорадничка задруга Врчин  11224 Врчин, Авалска 73   Живадин Јеремић
Земљорадничка задруга Гроцка 11306 Гроцка, Булевар ослобођења 25 Небојша Икодиновић 
 Земљорадничка задруга Јагњило 11400 Младеновац, Николе Тесле 26 Марко Грујић 
 Земљорадничка задруга Рабровац 11412 Јагњило, Рабровац  Петар Јоксимовић 
Земљорадничка задруга Павеле Степановић 11414 Велика Иванча, Милорада Петровића 33  Ђурђица Радовановић
 Земљорадничка задруга Влашка 11406 Влашка, Краља Александра 107 Драгован Лазаревић 
Земљорадничка задруга Пружатовац 11413 Пружатовац, Школски пут 2 Олга Васић
Земљорадничка задруга Слога 11400 Младеновац, Краља Петра I 296 Мика Стиосављевић
Земљорадничка задруга Повртар 11060 Београд, Корнатска 6 Милан Јовановић
Земљорадничка задруга Бежанија 11070 Нови Београд, Војвођанска 63, локал 4 Драга Благојевић
Земљорадничка задруга Бољевци 11275 Бољевци, Браће Веселиновић 4 Ранко Бојанић
Земљорадничка задруга Срем Јаково 11275 Јаково, Палих бораца 6 Станислав Михаиловић
Општа земљорадничка задруга Батајница 11273 Батајница,   Новосадска 1 Жељко Дамјановић
 Грађевинска задруга Конструктор 11000 Београд, Ломина 2  Гордана Петковић
 Земљорадничка задруга Радивој Поповић  11277 Угриновци, Београдска 65 Мирјана Поповић 
 Земљорадничка задуга Угриновци 11277 Угриновци, Крњешевска 6  Александар Бубања
Земљорадничка задруга Јединство 11080 Земун, Првомајска 118 Иван Медаковић
Општа земљорадничка задруга Качерски мед 11550 Лазаревац, Колубарски трг 16 Горан Марковић
Еколошка задруга Златан 34306 Тулеж, Аранђеловац Србијанка Рафаиловић
Грађевинско производна задруга Техно Београд 11070 Нови Београд, Булевар Уметности 35а Горан Алексић
Омладинска задруга Централ 11000 Београд, Венизелосова 16 Предраг Дробњак
Производно услужна задруга Будућност 11550 Обреновац, Војводе Мишића 168 Владимир Чанић
 Регионална водна задруга Стубичка чесма 11500 Лазаревац, Колубарски трг бб  Милован Ранковић
Водна задруга Извор Брестовик 11306 Брестовик, Партизанска 2 Марко Лазаревић
Задруга за производњу, кооперацију и услуге Ада 11030 Београд, Београдског батаљона 27 Верица Дамјановић
Водна задруга Извор Бабе 11233 Бабе-Сопот, Партизански пут 144 Јовица Вукмировић
Задруга рачуновођа Конто Београд 11000 Београд, Булевар Краља Александра 86 Љиљана Ковач
Омладинска задруга Вук 11080 Земун, Јована Стоисављевића 27 Рајка Ковачевић
Омладинска задруга Сат 11000 Београд, Николе Спасића 3 Катица Крњајић
Омладинска задруга Булевар   11000 Београд,   Бирчанинова 42 Бреда Милић