3. јун 2019.

Секретаријат за привреду Града Београда организује у сарадњи са Пољопривредним факултетом бесплатне обуке у области пчеларства, воћарства и органске производње на територији града Београда, саопштавају из овог градског секретаријата. Бесплатне обуке организују се ради подизања општег знања из ових области, а по завршетку теоријске обуке полазници ће проћи тестирање о стеченом знању, након чега ће им бити додељени сертификати.

Обука за органску производњу, у трајању од два дана, почеће 10. jуна. Бесплатна обука у области пчеларства почиње 7. jуна и трајаће три дана, а обука у области воћарства 12. jуна, у трајању од три дана. Све обуке одржаће се на Пољопривредном факултету у Београду (Земун, Немањина 6). Заинтересовани се могу пријавити на број телефона 011 7157 810.

25. фебруар 2020.

Министарство привреде упутило је циркуларно писмо задругама и задружним савезима у коме их обавештава да веома мали број задруга користи програме подршке малим и средњим предузећима, које спроводи Министарство, а који се могу наћи на интернет страници  www.privreda.gov.rs Поред тога, одређени број задруга није испунио своје законске обавезе прописане Законом о задругама. Министарство инсистира да задруге које нису ускладиле своје пословање и акта са Законом о задругама у најкраћем року то учине. Задруге које нису у могућности да послују законски треба да покрену поступак ликвидације. Министарство овим путем указује да све задруге имају законску обавезу да сваке две године обаве редовну задружну ревизију. Задруге које нису до сада обавиле ревизију могу поднети захтев Задружном савезу Београда, као ревизијском савезу.

Овим обавештењем надлежно министарство упозорава задруге на обавезу усклађивања пословања са Законом о задругама, као и на санкције које произилазе из неизвршавања обавеза. Текст писма можете погледати овде.

18. maj 2020.

Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за привредне субјекте у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години.

Програм реализује Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама. Услов да задруга користи средства јесте да је ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова. Средства су намењена према шифри делатности - прерада, грађевинарство, инежењерска делатност, снабдевање водом и кетеринг.

Привредни субјекти могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе милијарду динара, а јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше (најкасније до 31.12.2020. године).

Детаљне информације и неопходну документацију за конкурисање можете пронаћи на:

http://www.ras.gov.rs/otvoren-javni-poziv-za-privredne-subjekte-za-program-podrske-msp-za-nabavku-opreme

23. мај 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2019. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, и то: 1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 5) средња школа; 6) научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 27. маја до 30. августа 2019. године, а информације су доступне на телефон Инфо центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011 2607960 или 011 2607961.

Текст јавног позива можете видети на http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/Javni-poziv-Primarna-biljna-2019.pdf