НОВЕ ЧЛАНИЦЕ ЗСБ

7. јун 2018.

UO 7.06

Управни Одбор Задружног савеза Београда је на својој 12. седници решавајући по поднетим захтевима задруга за пријем у чланство донео одлуке о приступању Савезу: Земљорадничке задруге „Радивој Поповић“ Угриновци, Земљорадничке задруге Срем-Јаково, Омладинске задруге „Централ“ Београд, Грађевинско производне задруге Техно Београд и Грађевинске задруге Конструктор Београд.

САЈАМ ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВА У ЗРЕЊАНИНУ

24. март 2018.

Највећи проблем Србије је губитак становништва. Сваке године, због одласка у иностранство и недовољног природног прираштаја у Србији, губи се један град од око 40.000 становника. Од око 4.700 села у Србији, 1.000 је пред гашењем у наредних петнаест година. Да би се скренула пажња на овај озбиљан проблем нестанка села, али и да би се подстакли млади да остају у њима, у Зрењанину је одржан Сајам земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије – Младенци. Задружни савез Београда је омогућио својим чланицама – задругама и пословним партнерима заједничко учешће у сајамском делу манифестације. Поред привредног и културно уметничког дела, сајам је протекао у знаку саветовања и симпозијума у организацији Одбора за село САНУ. 

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАДРУГА У СРБИЈИ

22-.23. март 2018.

Задружни савез Београда је омогућио својим члановима, пољопривредним задругама, учешће на дводневном семинару "Јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника у Републици Србији", подржавајући реализацију пројекта "Помоћ за трговину - подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у Србији", који финансира Влада Руске Федерације, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) за Србију. Програм тренинга је конципиран према потребама задруга, с фокусом на вештине које би требало да имају менаџери задруга.

 

ИПАРД ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

26. фебруар 2018. 
 

traktor IPARDМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања објавило је други јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора. Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови за набавку новог трактора са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину. Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставау набавку новог трактора – Други јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд. Захтев се подноси у року од 4. јануара до 26. фебруара 2018. године. Јавни позив Захтев