ПОДСТИЦАЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У СЕКТOРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2016

16. март 2016.

podsticaji grada za 2016У Привредној комори Београда, у организацији Удружења пољопривреде и прехрамбене индустрије и Задружног савеза Београда, одржана је презентација, на којој је директорка Управе за пољопривреду Града Београда, Снежана Врачар представила Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Београда

за 2016 годину. За ову годину из буџета Града издвојено је преко 40 милиона динара за подстицаје. Део је намењен за набавку физичких средстава за газдинства и за обуку из области органске биљне производње и области пчеларства. Износ подстицаја по кориснику за инвестиције за опрему је 80% а за едукацију 100%.  

Опредељена средства намењена су циљној групи регистрованих пољопривредних газдинстава на територији београдских општина, која имају формиране засаде воћа максимално до 1ха, али не располажу противградном мрежом и ситемом за наводњавање и пољопривредним произвођачима који планирају биљну производњу у затвореном простору, за набавку пластеника. Део средстава намењен је и регистрованим произвођачима који се баве или планирају да се баве производњом меда и производима од меда. Средства намењена за едукацију ће бити утрошена на програм који обухвата теоријску и практичну обуку. 

Директорка Управе за пољопривреду Града Београда најавила је да ће за следећу годину Град покушати да одвоји више средстава који ће претежно бити намењени развоју сточарске производње.