УПУТСТВО ЗА ЗАДРУГЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

25. фебруар 2020.

Министарство привреде упутило је циркуларно писмо задругама и задружним савезима у коме их обавештава да веома мали број задруга користи програме подршке малим и средњим предузећима, које спроводи Министарство, а који се могу наћи на интернет страници  www.privreda.gov.rs Поред тога, одређени број задруга није испунио своје законске обавезе прописане Законом о задругама. Министарство инсистира да задруге које нису ускладиле своје пословање и акта са Законом о задругама у најкраћем року то учине. Задруге које нису у могућности да послују законски треба да покрену поступак ликвидације. Министарство овим путем указује да све задруге имају законску обавезу да сваке две године обаве редовну задружну ревизију. Задруге које нису до сада обавиле ревизију могу поднети захтев Задружном савезу Београда, као ревизијском савезу.

Овим обавештењем надлежно министарство упозорава задруге на обавезу усклађивања пословања са Законом о задругама, као и на санкције које произилазе из неизвршавања обавеза. Текст писма можете погледати овде.