10. СЕДНИЦА УО ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

24. фебруар 2017.

uo zsbУправни одбор Савеза је на својој десетој седници донео низ одлука неопходних за пословање. Прихваћен је Извештај о раду у 2016. години, План рада за 2017. годину, као и Финансијски извештај и план. Усвојен је План задружне ревизије у 2017. години и констатовано да ће по обиму и значају то бити највећи посао у овој години. Донета је и одлука о ценовнику услуга Задружног савеза Београда, уз закључак да је су цене по свим ставкама ценовника ниже за чланове Савеза.

УО је прихватио и све захтеве за приступање Савезу и донео одлуку о пријему нових чланова, односно задруга у Задружни савез Београда. Истовремено су верификована и лица која ће заступати новопримљене задруге у Савезу.