ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

24. фебруар 2017.

skupstina zsb 24.02Усвајајући Извештај о раду Задружног савеза Београда за 2016. годину на седници Скупштине Савеза констатовано је да ја највећи део активности био усмерен на усаглашавање аката и организације рада Савеза са новим Законом о задругама. Након завршетка процеса усклађивања и пререгистрације у Агенцији за привредне регистре, Савез је све своје капацитете ставио у функцију добијања дозволе за обављање задружне ревизије од стране Министарства привреде и у јуну 2016. године постао ревизијски савез. У претходној години посебна пажња је посвећена помоћи задругама да се на време и успешно пререгиструју и ускладе пословање са Законом о задругама, закључено је у расправи поводом усвајања годишњег извештаја о раду Савеза.

С обзиром да је мали број задруга у Србији ускладио своје пословање са Законом о задругама у законском року, приоритетни задатак Савеза почетком 2017. ће бити помоћ у превазилажењу проблема при пререгистрацији постојећих задруга у Београду. Остали приоритетни задаци Савеза, према Плану рада за 2017. годину, који је Скупштина Савеза усвојила, биће обављање послова задружне ревизије и помоћ задругама приликом укњижбе и заштите задружне имовине.