ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

19. децембар 2017.

slika izborna Skupstina

На основу усвојеног извештаја Комисије за спровођење избора, Скупштина Задружног савеза Београда је на изборној седници једногласно верификовала 24 мандата члановима Скупштине Задружног савеза Београда за период 2017 – 2022. Након тога, Скупштина је једногласно изабрала Мику Стоисављевић, директора Земљорадничке задруге „Слога“ из Младеновца за председника Скупштине Задружног савеза Београда за мандатни период 2017 – 2022. За председника Задружног савеза Београда једногласно је изабан мр Велимир Радојевић, досадашњи председник. На основу Правила ЗСБ изабрани су чланови Уравног и Надзорног одбора. На седници је усвојен Извештај о раду ЗСБ за 2017. годину, као и План рада за 2018. годину у коме су, као најважније, планиране активности на задружној ревизији, помоћ у оснивању задруга, рад са новим чланством и тематски састанци са надлежним министарствима и институцијама на решавању проблема у задругарству.