ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

26. фебруар 2018.   

ipard upor 620x300Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд. Захтев се подноси у року од 25. децембра 2017. године до 26. фебруара 2018. године.