ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАДРУГА У СРБИЈИ

22-.23. март 2018.

Задружни савез Београда је омогућио својим члановима, пољопривредним задругама, учешће на дводневном семинару "Јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника у Републици Србији", подржавајући реализацију пројекта "Помоћ за трговину - подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у Србији", који финансира Влада Руске Федерације, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) за Србију. Програм тренинга је конципиран према потребама задруга, с фокусом на вештине које би требало да имају менаџери задруга.