САЈАМ ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВА У ЗРЕЊАНИНУ

24. март 2018.

Највећи проблем Србије је губитак становништва. Сваке године, због одласка у иностранство и недовољног природног прираштаја у Србији, губи се један град од око 40.000 становника. Од око 4.700 села у Србији, 1.000 је пред гашењем у наредних петнаест година. Да би се скренула пажња на овај озбиљан проблем нестанка села, али и да би се подстакли млади да остају у њима, у Зрењанину је одржан Сајам земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије – Младенци. Задружни савез Београда је омогућио својим чланицама – задругама и пословним партнерима заједничко учешће у сајамском делу манифестације. Поред привредног и културно уметничког дела, сајам је протекао у знаку саветовања и симпозијума у организацији Одбора за село САНУ.