НОВЕ ЧЛАНИЦЕ ЗСБ

7. јун 2018.

UO 7.06

Управни Одбор Задружног савеза Београда је на својој 12. седници решавајући по поднетим захтевима задруга за пријем у чланство донео одлуке о приступању Савезу: Земљорадничке задруге „Радивој Поповић“ Угриновци, Земљорадничке задруге Срем-Јаково, Омладинске задруге „Централ“ Београд, Грађевинско производне задруге Техно Београд и Грађевинске задруге Конструктор Београд.