ОБЈАВЉЕН ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И РИБАРСТВА

18. децембар 2018.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме и механизације. Обухваћени су сектори млека, меса и воћа и поврћа. Рок за подношење захтева је 11. март 2019. године. Минималан износ подстицаја које корисник може да оствари у оквиру свих сектора је 10.000 евра, максимални подстицај у оквиру сектора воћа и поврћа и сектора меса је милион евра, док у сектору млека корисници могу да остваре подстицај и до два милиона евра.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона, позивањем Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960 и 2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 3020101 и 3107013.