УРУЧЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

24. мај 2016.

Данас су уручене традиционалне награде Привредне коморе Београда и Задружног савеза Београда најбољим пољопривредним произвођачима и стручњацима за резултате остварене у претходној години. Признања у виду дипломе и новчане награде, која

се додељују већ осамнаест година заредом, ове године је према оцени стручне комисије, чији је председедник др Живота Јовановић, заслужило десет произвођача и аграрних експерата из београдског атара.

Председник Скупштине Привредне коморе Београда, Зоран Милошевић рекао је да је ово једно од три престижна годишња признања којима Привредна комора Београда, поред пољопривреде, награђују и привређивање и високо образовање односно докторске, мастер и дипломске радове и креативна решења. Милошевић је рекао да награђени пољопривредници постижу врхунске резултате на нивоу европских стандарда, пре свега захваљујући великом раду и ентузијазму у производњи, али и захваљујући доприносу стручњака који такође завређују признања.