ДЕВЕТА СЕДНИЦА УО ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

8. јул 2016.

Чланови Управног одбора упознати су са активностима Савеза на усклађивању организације и пословања Саваза са новим Законом о задругама. Задружни савез Београда је у потпуности ускладио своју организацију, акта и пословање с новим законом, пружио могућност свим задругама са теритроије Београда да се информишу о новом закону и понудио им помоћ у изради аката и пререгистрацији.

Поред тога, Задружни савез Београда је испунио све услове и у јуну 2016. добио дозволу Министарства привреде за обављање послова задружне ревизије. Након добијања дозволе задруге са територије Београда су обавештене да задружну ревизију могу поверити Задружном савезу Београда. Чланови УО су информисани да ће ове године у новембру месецу бити организован сајам Етно хрене и пића на Београдском сајму. УО Савеза сматра да Савез може да се организује и наступи на сајму Етно хране и пића и да задругама треба послати предлог за учешће.