ПОСЛОВАЊЕ ЗАДРУГА У СКЛАДУ СА ПРОМЕНАМА ЗАДРУЖНЕ РЕГУЛАТИВЕ

3. фебруар 2016.

Задружни савез Београда је организовао састанак посвећен усклађивању пословања задруга с новим Законом о задругама, односно са обавезама које из овог закона проистичу. Највеће промене у односу на претходни закон односе се на улоге задругара, задружну ревизију и укњижбу задружне имовине.

Предложено је да Савез пружи помоћ задругама тако што ће координирано и организовано радити на усклађивању с новим Законом. У том циљу биће организован низ састанака с представницима надлежног Министарства, Агенције за привредне регистре и Службе за катастар непокретности, институција надлежних за имплементацију Закона о задругама.