23. мај 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2019. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, и то: 1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 5) средња школа; 6) научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 27. маја до 30. августа 2019. године, а информације су доступне на телефон Инфо центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011 2607960 или 011 2607961.

Текст јавног позива можете видети на http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/Javni-poziv-Primarna-biljna-2019.pdf