18. maj 2020.

Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за привредне субјекте у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години.

Програм реализује Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама. Услов да задруга користи средства јесте да је ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова. Средства су намењена према шифри делатности - прерада, грађевинарство, инежењерска делатност, снабдевање водом и кетеринг.

Привредни субјекти могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе милијарду динара, а јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше (најкасније до 31.12.2020. године).

Детаљне информације и неопходну документацију за конкурисање можете пронаћи на:

http://www.ras.gov.rs/otvoren-javni-poziv-za-privredne-subjekte-za-program-podrske-msp-za-nabavku-opreme