ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

26. фебруар 2018.   

ipard upor 620x300Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд. Захтев се подноси у року од 25. децембра 2017. године до 26. фебруара 2018. године.

ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

19. децембар 2017.

slika izborna Skupstina

На основу усвојеног извештаја Комисије за спровођење избора, Скупштина Задружног савеза Београда је на изборној седници једногласно верификовала 24 мандата члановима Скупштине Задружног савеза Београда за период 2017 – 2022. Након тога, Скупштина је једногласно изабрала Мику Стоисављевић, директора Земљорадничке задруге „Слога“ из Младеновца за председника Скупштине Задружног савеза Београда за мандатни период 2017 – 2022. За председника Задружног савеза Београда једногласно је изабан мр Велимир Радојевић, досадашњи председник. На основу Правила ЗСБ изабрани су чланови Уравног и Надзорног одбора. На седници је усвојен Извештај о раду ЗСБ за 2017. годину, као и План рада за 2018. годину у коме су, као најважније, планиране активности на задружној ревизији, помоћ у оснивању задруга, рад са новим чланством и тематски састанци са надлежним министарствима и институцијама на решавању проблема у задругарству.

10. СЕДНИЦА УО ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

24. фебруар 2017.

uo zsbУправни одбор Савеза је на својој десетој седници донео низ одлука неопходних за пословање. Прихваћен је Извештај о раду у 2016. години, План рада за 2017. годину, као и Финансијски извештај и план. Усвојен је План задружне ревизије у 2017. години и констатовано да ће по обиму и значају то бити највећи посао у овој години. Донета је и одлука о ценовнику услуга Задружног савеза Београда, уз закључак да је су цене по свим ставкама ценовника ниже за чланове Савеза.

Опширније...

ДЕВЕТА СЕДНИЦА УО ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

8. јул 2016.

Чланови Управног одбора упознати су са активностима Савеза на усклађивању организације и пословања Саваза са новим Законом о задругама. Задружни савез Београда је у потпуности ускладио своју организацију, акта и пословање с новим законом, пружио могућност свим задругама са теритроије Београда да се информишу о новом закону и понудио им помоћ у изради аката и пререгистрацији.

Опширније...