ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

24. фебруар 2017.

skupstina zsb 24.02Усвајајући Извештај о раду Задружног савеза Београда за 2016. годину на седници Скупштине Савеза констатовано је да ја највећи део активности био усмерен на усаглашавање аката и организације рада Савеза са новим Законом о задругама. Након завршетка процеса усклађивања и пререгистрације у Агенцији за привредне регистре, Савез је све своје капацитете ставио у функцију добијања дозволе за обављање задружне ревизије од стране Министарства привреде и у јуну 2016. године постао ревизијски савез. У претходној години посебна пажња је посвећена помоћи задругама да се на време и успешно пререгиструју и ускладе пословање са Законом о задругама, закључено је у расправи поводом усвајања годишњег извештаја о раду Савеза.

Опширније...

ПОДСТИЦАЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У СЕКТOРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2016

16. март 2016.

podsticaji grada za 2016У Привредној комори Београда, у организацији Удружења пољопривреде и прехрамбене индустрије и Задружног савеза Београда, одржана је презентација, на којој је директорка Управе за пољопривреду Града Београда, Снежана Врачар представила Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Београда

Опширније...

УРУЧЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

24. мај 2016.

Данас су уручене традиционалне награде Привредне коморе Београда и Задружног савеза Београда најбољим пољопривредним произвођачима и стручњацима за резултате остварене у претходној години. Признања у виду дипломе и новчане награде, која

Опширније...

ПОСЛОВАЊЕ ЗАДРУГА У СКЛАДУ СА ПРОМЕНАМА ЗАДРУЖНЕ РЕГУЛАТИВЕ

3. фебруар 2016.

Задружни савез Београда је организовао састанак посвећен усклађивању пословања задруга с новим Законом о задругама, односно са обавезама које из овог закона проистичу. Највеће промене у односу на претходни закон односе се на улоге задругара, задружну ревизију и укњижбу задружне имовине.

Опширније...